Main menu
 1. Агенция Тина Ви - Детегледачки и домашни помощници. поема ангажимента да предостави на семействата съответния богат избор от кандидати, но при никакви обстоятелства не носи отговорност за проблемни ситуации, възникнали след одобрението на въпросния кандидат, плод на крайното решение на семейството.Правила и Условия
 2. При одобрение на даден кандидат, моля, веднага да информирате Агенция Тина Ви за това Ваше решение, както и за датата, от която влиза в сила съответния ангажимент.
 3. В случай, че кандидатът изяви желание да напусне поради неоснователна причина в рамките на първите 8 /осем/ работни седмици, Агенция Тина Ви носи отговорност да организира следващо представяне на кандидатите без какъвто и да е финансов ангажимент за семейството.
 4. Агенция Тина Ви не поема ангажимент за следващо представяне на кандидати в случаи, в които лицето поело ангажимент за работа, напуска поради несъответстващи работни условия на предварително уговорените.
 5. В рамките на 4 /четири/ работни седмици от стартиране на ангажимента, Агенция Тина Ви - Детегледачки и домашни помощници.предоставя на семействата и кандидатите типов договор, като съветва и двете страни да подпишат такъв. Последният бива сключван между работодателя и кандидатите, като агенцията не се явява страна посредник по този договор.
 6. Агенция Тина Ви не носи отговорност при инциденти, наранявания или загуби по време на/или след датата на поемане на ангажимента.
 7. Тина Ви не е работодател на кандидатите - нашата задача е качествено и гладко да осъществим среща между хората, които търсят и хората които предлагат такава услуга.
 8. Агенция Тина Ви - Детегледачки и домашни помощници. запазва своето право да променя условията без предварително уведомление.

 

Live Help