Main menu
  1. Агенция Тина-Ви не изисква заплащане на такса при регистрация на кандидатите.

  2. Всеки кандидат трябва да информира своевременно Агенция Тина-Ви при отправено предложение за работа, в следствие на проведено интервю в същата, както и да посочи датата на поемане на ангажимента.

  3. Агенция Тина-Ви не упражнява дейност в качеството на работодател посредник. Нашата задача е качествено и ефективно да осъществим контакт между хората, които търсят и тези, които предлагат такъв тип услуга.

  4. Информацията, която е предоставяна на кандидатите от Агенция Тина-Ви е стриктно конфиденциална и не бива да става достояние на трета страна.

  5. Агенция Тина-Ви полага всички усилия, в интерес на кандидатите, но не може да носи отговорност за каквито и да е проблеми, възникнали впоследствие.

  6. Агенция Тина-Ви не носи отговорност при инциденти, наранявания или загуби по време на/или след датата на поемане на ангажимента.

  7. Кандидатите трябва да предоставят на Агенция Тина-Ви две действителни препоръки от предишни работодатели или имената и контактите на двама такива. Относно кандидатите, които нямат предишен опит в областта, необходимо е те да представят координати на двама независими източника, които биха потвърдили тяхната способност да упражняват този тип дейнност.

Скъпи наши клиенти,

Много често ни питат, каква точно е ролята на определена позиция в домашната сфера. Винаги много се затрудняваме да дадем точен отговор защото зависи от държавата, нравите, ритъма на живот на работодателя и още стотици фини детайли.

Затова попитахме Wikipedia за основните термини и се надяваме да ви помогнем за поставянето на правилни изискавния:

ДОМАШНА ПОМОЩНИЦАДЕТЕГЛЕДАЧКАГУВЕРНАНТКАИКОНОМЛИЧЕН АСИСТЕНТБОЛНОГЛЕДАЧКААУ-ПЕЪР

За да попълним списъка с термини, ще се радваме да ни пишете на info@tina-v.com и така да ни помогнете да обогатяваме информацията, която е полезна за всички: ползващи домашен персонал и работещи в тази сфера.

wikipedia